KKK

Kust saab teie tooteid osta?

Leia endale lähim müügikoht Edasimüüjate lehel olevalt kaardilt.

Kui suur on FIXMIX-iga asfalteerides materjali kulu?

Materjali kulu oleneb paigaldatava kihi paksusest.

Mis on minimaalne/maksimaalne FIXMIX-i kiht, et saavutada piisav tugevus?

Esmalt tuleb silmas pidada seda, et teekatte tugevus ei sõltu mitte asfaldikihist, vaid aluse kandevõimest.

Kaua FIXMIX pakendis säilib?

Säilivusaeg oleneb pakenditüübist.

Kuidas ja kui kaua FIXMIX kivineb?

FIXMIX kivinemine sõltub mitmest asjaolust, kuid kõige tähtsam on seda korralikult tihendada.

Kas FIXMIXI-ga saab ka täita lohkusid ?

Lohkude täitmisel tuleb hoolikalt jälgida materjali käitumist tihendamisel.