Mis on minimaalne/maksimaalne FIXMIX-i kiht, et saavutada piisav tugevus?

Esmalt tuleb silmas pidada seda, et teekatte tugevus ei sõltu mitte asfaldikihist, vaid aluse kandevõimest. Nagu on tugeva seina eelduseks kõva vundament, sõltub ka teekatte tugevus aluse kandevõimest. Tavaliselt määrab kihipaksuse augu sügavus. Juhul kui auk on väga sügav (>10cm) tuleks augu põhi täita killustikuga ja tihendada, ning seejärel täita FIXMIX-iga. Madalamate aukude puhul võib selle täita koheselt FIXMIX-iga, tuleb vaid silmas pidada, et tihendatava kihi paksus ei ületaks 5 cm. Kui auk on sügavam tuleb see täita ja tihendada mitmes kihis. Minimaalseks soovitatavaks kihipaksuseks on 2cm, kuid seda madala koormusega ja tugeva alusega kohas.